Εδώ είναι γιατί τα φανάρια είναι κόκκινα, κίτρινα και πράσινα

Ας μιλήσουμε για τα φανάρια. Από τότε που ήμασταν παιδιά, μας είπαν ότι τα κόκκινα μέσα σταματούν, τα πράσινα μέσα πηγαίνουν και το κίτρινο σημαίνει είτε «πυροβολήστε» είτε δείξτε κάποια προσοχή - θα κάνετε κάποιον τρελό. Αλλά από πού προήλθε η καθολική έγχρωμη γλώσσα για τον έλεγχο της ταχύτητας των οχημάτων;